Bok – Pim går till förskolan

Högläsning tillsammans med barnen. Projicera boken via projektor så att ni tillsammans kan titta och läsa om Pim.

Pim går till förskolan i PDF för utskrift