Affischer att skriva ut

Affischer att skriva ut och sätta upp i hallen på förskolan som en påminnelse om vad ni jobbar med på förskolan.

Affisch i PDF för utskrift – rörelse i vardagen

Affisch i PDF för utskrift – stäng av motorn