Två cyklister cyklar på hösten. Vuxen cyklar på lådcykel med ett barn i lådan och ett barn cyklar självTrafiksituationen utanför en förskola/skola upplevs ofta som osäker och otrygg på grund av all biltrafik. Ofta skapas den otryggheten av bilburna föräldrar som lämnar och hämtar sina barn och kör in bilarna på skolområdet.

För att skapa en tryggare och säkrare miljö runt förskolan/skolan kan du som förälder undvika att skjutsa dina barn med bil hela vägen fram, om det inte är absolut nödvändigt eller se till att lämna ditt barn på ett säkert sätt.

Vi vuxna är förebilder. Därför har våra resvanor, som förälder och lärare, stor inverkan på barnen. Att föregå med gott exempel är viktigt för att barn ska få hållbara resvanor, eftersom vanor skapas redan i tidig ålder.

En promenad eller cykeltur till förskolan/skolan är viktig motion i en alltmer stillasittande vardag. Det är också ett nyttigt sätt att utveckla sin trafikmognad på. Visste du att barn ska röra på sig minst 60 minuter varje dag? Det är det svårt att komma upp i utan vardagsmotion, exempelvis genom att gå eller cykla till förskolan/skolan