Den här informationen har vi tagit fram till för att göra det enkelt för dig som lärare att integrera frågor som rör trafik, hälsa och miljö i din undervisning. Vår ambition är att innehållet ska vara inspirerande, hjälpsamt och leda till roliga lektioner och utvecklande diskussioner tillsammans med dina elever.

Barn och vuxna rör sig idag för lite. Det påverkar både vår fysiska och mentala hälsa och det är allas ansvar att vända den negativa trenden. I Sundsvall sker 71% av alla resor med bil. Det är högt jämfört med andra liknande städer. Många resor är korta, hälften av alla resor är kortare än 5 kilometer vilket är ett avstånd som går alldeles utmärkt att cykla.

Nedan hittar du inspiration och övningar som du kan använda tillsammans med dina elever för att prata om hälsa, trafik och miljö.