Barn framför en grön bakgrund som aktivt rör på sig på väg till skolan

Trask o hoj är ett arbete som drivs av Sundsvalls kommun med syfte att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen med arbetet är att främja barns hälsa, öka trafiksäkerheten och bidra till mer rörelse i barnens vardag.

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill vi skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Trask o hoj finnas tillgängligt för alla grundskolor och omfattar alla elever i f-6 i Sundsvalls kommun.